ကဏ္ဍ:ဂျပန် ကြိယာႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "ဂျပန် ကြိယာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂၅ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂၅ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။