ကဏ္ဍ:ဂျပန် ကြိယာႏဝိသေသန

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "ဂျပန် ကြိယာႏဝိသေသန" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။