ကဏ္ဍ:ထုဲင်ꩻ နာမ်ႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "ထုဲင်ꩻ နာမ်ႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၃၂ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၃၂ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။