မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ဖုဲင်လိဉ့်အကုဲင်ဖုံႏ ကပါဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ဖုဲင်လဉ့်ကုဲင် ကပါဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍ "ဖုဲင်လိဉ့်အကုဲင်ဖုံႏ ကပါဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၁ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၁ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။