မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အငဝ်းလိဉ့်ဖိုင်ႏ ကပါဒါႏဂျပန်ဝေါဟာရဖိုင်ႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အငဝ်းလိဉ့်ဖိုင်ႏ ကပါဒါႏဂျပန်ဝေါဟာရဖိုင်ႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၃ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၃ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။