မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အဘိဓာန်ႏကို တပါသော့ꩻတဝ်းဒါႏ နော်ဝွေးဝေါဟာရဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အဘိဓာန်ႏကို တပါသော့ꩻတဝ်းဒါႏ နော်ဝွေးဝေါဟာရဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၀ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၀ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။