မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အဘိဓာန်ႏကို တပါသော့ꩻတဝ်းဒါႏ မဲင်ꩻဝေါဟာရဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ယိုခါကျာꩻ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ မီဒီယာဖုံႏ အဝ်ႏတဝ်းသွူ။