ကဏ္ဍ:အဝ်ႏသက္ကတ ကလင်ꩻလွဉ်ဒါႏ မန်းဝေါဟာရဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အဝ်ႏသက္ကတ ကလင်ꩻလွဉ်ဒါႏ မန်းဝေါဟာရဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။