မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အဝ်ႏအိန်းကလေတ် ကထူႏလွူးခါꩻဒါႏ ထုဲင်ꩻဝေါဟာရဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အဝ်ႏအိန်းကလေတ် ကထူႏလွူးခါꩻဒါႏ ထုဲင်ꩻဝေါဟာရဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။