ကဏ္ဍ:အိန်းကလေတ် တဲက်ခေင်ႏ ကြိယာႏဝိသေသန

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အိန်းကလေတ် တဲက်ခေင်ႏ ကြိယာႏဝိသေသန" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။