မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကာႏဆွတ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]
  • ကာႏဆွတ်ꩻ
  1. အဝ်ႏနားထျꩻလ ဗꩻဖြောင်း ကငေါ်ꩻတကဲင်ႏငါဒါႏ မဲ့ငါ အကင်အခဝ်လသွတ်ꩻ ကအဝ်ႏဒါႏ ဆွတ်ꩻဆွိုက်အခဝ်လ၊ ကာႏဆွတ်ꩻ။
    တငါဖုံႏအဝ်ႏတဲင် ရုဲင်ꩻတသွိုးကီလ ကလꩻဒါႏ ကာႏအဝ်ႏ တစွုမ်ႏသွူ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]