ထီꩻ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ထီꩻ (thī̀)

  • ထီꩻ
  1. ရဲးကာႏကွယ်ႏအီ မွူးရောင်ႏ ယာခိုးခမ်းတမ်ႏတာႏ သော့ꩻနေးအထိုးတဲင် ကင်းခရာႏတမျိုꩻ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ကြိယာႏ[မွဉ်းဖျင်]

ထီꩻ (thī̀)

  • ထီꩻ
  1. ထီꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ တောမ်ႏစူ ထွားနျꩻမာꩻသီ သွူႏ၊ သာႏဖုံႏ။ ထီꩻလိုꩻသွူႏ။ ထီꩻညဝ်ႏထွီႏတရိစ္ဆာန်ႏ သာႏဖုံႏ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • မန်း :
  • အဲင်းကလေတ် :