မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝါးဗွာ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဝါးဗွာ

  • ဝါးဗွာ
  1. ကအဝ်ႏထိုမ်ႏအံႏဒါႏထာꩻ ထီခြာလုဲင်းကွင်ꩻကို ဖြောင်းတောမ်ႏခင်ႏ ကဆွာꩻဒါႏ အဆွဉ်ႏအရောင်ႏဗွာ ဝါးတမျိုꩻ။

နပ်တွက်

[မွဉ်းဖျင်]
  • ဗာႏ၊ စွိုꩻ

ဘာႏသာႏလင်

[မွဉ်းဖျင်]