သေ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

သေ (ē)

 • သေ (n)
 1. ကတဟီႏ ကဖြေင်ꩻဒါႏထာꩻ၊ ဖင်ႏထာꩻကကျင်ႏဒါႏ ခင်ႏကအဝ်ႏဒါႏလစ်ꩻပင် တရိစ္ဆာန်ႏ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

 • မန်း : မြင်း(တိရစ္ဆာန်)
 • အဲင်းကလေတ် : horse.

ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ကြိယာႏ[မွဉ်းဖျင်]

သေ (ē)

 • သေ (v)
 1. သꩻအာႏရုင်ႏကိုပေါႏလွောန်။ သေနာႏ။ သꩻဖော်ဗွောင်။ သꩻဖော်ဖြောင်။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

 • မန်း : သိသည်။
 • အဲင်းကလေတ် : know.

မန်း[မွဉ်းဖျင်]

သေ

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

ကြိယာႏ[မွဉ်းဖျင်]

သေ (se)

 1. ဆွိုး
  စက်ဆွိုး၊ နားရီႏဆွိုး။ အငေါဝ်းဆွိုး ၊ အွဉ်ႏဆွိုးထာꩻမာꩻ ၊

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

 • မန်း :
 1. ရပ်တန့်သည် ။
  စက်သေ၊ နာရီသေ။ CMD ။ 499 ။
 • အဲင်းကလေတ် : stop functioning.

မန်း[မွဉ်းဖျင်]

သေ

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

ကြိယာႏ[မွဉ်းဖျင်]

သေ (se)

 1. သီသီမား (သက်)။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

 • မန်း : သေဆုံးသည်။(အသက်)။
 • အဲင်းကလေတ် : die.