မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ခယ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နာꩻ (ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ႏ နာမ်ႏခြောင်ꩻတင်)။

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • နီ

ခယ်ႏနာမ်ႏခြောင်ꩻတင်[မွဉ်းဖျင်]

နာꩻ (ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ႏ နာမ်ႏခြောင်ꩻတင်)။

နပ်တွက်ဗျာႏ[မွဉ်းဖျင်]

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]