မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

also

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

အိန်းကလေတ်[မွဉ်းဖျင်]

ရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ကြိယာႏဝိသေသန[မွဉ်းဖျင်]

also (အရန်းကဲꩻလွို more also, အရန်းကဲꩻလွိုသွတ်ꩻ most also)

  1. အဗွိုန်ထဲင်းအလင်အဝ်ႏတဲင် အွဉ်ႏနယ်ပါယိုကိုယင်ကယ်ႏ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ ထွားသွော့ꩻယိုကယ်ႏ

ချာႏဘာႏသာႏ[မွဉ်းဖျင်]