မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ကေားသုင်ꩻသား blk-2

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ယိုခါကျာꩻ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ မွေးတဝ်းလဲ့ မီဒီယာဖုံႏ အဝ်ႏတဝ်းသွူ။