ကဏ္ဍ:ဂျပန် နာမ်ႏဆဲင်ႏတဖြာꩻ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "ဂျပန် နာမ်ႏဆဲင်ႏတဖြာꩻ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၄၀ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၄၀ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။