ကဏ္ဍ:ဝိစ်သိဉ်နရီ ထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "ဝိစ်သိဉ်နရီ ထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။