မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အငေါဝ်းထန်ႏလိဉ့်တွမ်ႏပိဉ်တိစ် ငေါဝ်းငွါဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အငေါဝ်းထန်ႏလိဉ့်တွမ်ႏပိဉ်တိစ် ငေါဝ်းငွါဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၄ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၄ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။