မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

président

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပိဉ်တိစ်

[မွဉ်းဖျင်]

ရွီးခိုႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အဝ်ႏလဲတ်တိဉ် praesidentemကို ထောင်ထွား ထူႏလလွဉ်သွူ။

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

président

  1. နွောင်ꩻဟံႏခမ်းထီအကို ကထွာဒါႏလိုꩻတန်ခမ်းနမ်းဗွေႏ