မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အဘိဓာန်ႏကို တပါသော့ꩻတဝ်းဒါႏ ပိဉ်တိစ်ဝေါဟာရဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အဘိဓာန်ႏကို တပါသော့ꩻတဝ်းဒါႏ ပိဉ်တိစ်ဝေါဟာရဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂၆ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂၆ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။