ကဏ္ဍ:အိန်းကလေတ် ကြိယာႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အိန်းကလေတ် ကြိယာႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၉၆ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၉၆ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။