မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

love

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

အိန်းကလေတ်[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ဖုဲင်

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

love (ဗဟုဝုစ် loves)

  • ထာꩻရက်။ ဝင်ꩻမူႏဝင်ꩻခို၊ တမာꩻဝါꩻအခါႏ ကအွဉ်ႏခါꩻဒါႏ ထာꩻရက်။ the passion between the sexes
  1. Your love is the most important thing in my life.
  • မေတ္တာႏ၊ ဂရုဏာႏသꩻ။ မွိုးဖါ၊ ပိုလီꩻ၊ ဖူးဝေး၊ သွꩻ အခါႏ ကအွဉ်ႏဒါႏ ထာꩻရက်မေတ္တာႏ။ kindness, good-will
  1. A mother's love it not easily shaken.
  1. My love of chess knows no bounds.
  1. She is my love.


ကြိယာႏ တောမ်ႏ နာမဝိသေသန[မွဉ်းဖျင်]

  • ကျွိုက်ရက် ၊ to regard with passionate affection
  • ရက်ပဲင်ꩻ ၊ ကရုဏာႏ ၊ to regard with tenderness
  • ကျွိုက်ရက်၊ ဟွုန်သꩻစွုမ်း ၊ to like, to be pleased with