မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အငေါဝ်းထန်ႏလိဉ့်တွမ်ႏအိန်းကလေတ် ငေါဝ်းငွါဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အငေါဝ်းထန်ႏလိဉ့်တွမ်ႏအိန်းကလေတ် ငေါဝ်းငွါဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၁၅၈ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၁၅၈ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။