မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

abecedary

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

အိန်းကလေတ်[မွဉ်းဖျင်]

ရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

abecedary (ဗဟုဝုစ် abecedaries)

ချာႏဘာႏသာႏ[မွဉ်းဖျင်]