မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:IPAအငဝ်းထန်ႏကိုကပါဒါႏအိန်းကလေတ်ငဝ်းငွါဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "IPAအငဝ်းထန်ႏကိုကပါဒါႏအိန်းကလေတ်ငဝ်းငွါဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၃၉ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၃၉ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။