မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ငဝ်းဝေါက်

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဝေါဟာရငဝ်းဖြုံႏယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏ စော့ꩻလာႏဗန် ပအိုဝ်ႏ ငဝ်းထီယာႏ မုဲင်းကောင်ခြောင်ႏ ရုဲင်းဖက်ခွန်တန်ကို ထူႏလွူးလွဉ်ဒါႏပအိုဝ်ႏငဝ်းငွါတသာဖုံႏသွူ၊တဲႏကာႏ တထွꩻလꩻတဝ်း အွိုးစိုးနဝ်ꩻခါကာႏ ငဝ်းငွါထိုꩻမားဖလဲဉ်းနဝ်ꩻမꩻ ထိုမ်ႏထောင်ထွားချာငဝ်းယာႏထီႏတဝ်းဒွုမ်သွူ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏငဝ်းဖြုံႏယိုအတာႏ တဗွေစွုမ်ႏတဝ်းဒွိုန်းတဲင်တွော့ꩻ နာꩻတဖြာꩻ ခွိုင်းကနွောင်ꩻဖဲ့ꩻ စွဲးကမ်းနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဖုဲင်

ငဝ်းဝေါက် (ṅwoḥēāko)

  • ငဝ်းတလီꩻဝေါက်သင်ႏချာ
  1. ဟွုန်ချာငဝ်းတလီꩻသင်ႏ ငဝ်းထွိုင်၊ငဝ်းလဝ်းခွုန်ꩻ၊အငဝ်းသင်ႏသဲင်ꩻချာ။
  2. ငဝ်းလွေꩻသဲင်ꩻ တလီꩻလောင်း ငဝ်းသင်ႏထွိုင်ချာအလီꩻ၊ ဗွိုန်နုဲင်းဒါႏ ခီခဝ်ငဝ်း ကောင်တနွိုင်လောင်း အငဝ်းလွေꩻထွူ ကဟွုန်သင်ႏချာဒါႏငဝ်းလီꩻ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ တွဲႏခွဉ်းငဝ်းထွူ အငဝ်းကသင်ႏဝေါက်ထံဒါႏဖုံႏတွမ်ႏပသီႏပဝ်ႏ သေင်ႏဝါႏပဝ်ႏတယဝ်း အငဝ်းကတထွူးလွဉ်ချာဒါႏမျိုꩻသွူ။

ဘာႏသာႏလင်

[မွဉ်းဖျင်]