မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝိစ်သိဉ်နရီ:ဗေဗယ်

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို
 • ကောႏစသွော့ꩻတွမ်ႏ{{ဗေဗယ်|ဩ။
 • အဝ်ႏနဝ်ꩻထွူ ကကွိုꩻ့ခေါ်ခါꩻဒါႏ တွမ်ႏ|နဝ်ꩻ နာꩻကဒေါ့ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတဗာႏစီႏအတာႏ အဝ်ႏကိုဒ်ဖိုင်ႏအကို သော့ꩻငီꩻသွော့ꩻတဗာႏယို။

xxနဝ်ꩻဘာႏသာႏငဝ်းငွါအတာႏ ထွာISO 639ကိုဒ်သွူ။

  • xx-0 if you don't understand the language practically at all. You can use this if there's some reason why you might be expected to know the language better, or to indicate that you know something very little about it. Your user page will not be categorized by placing that template.
  • xx-1 for basic command (the ability to understand the language somewhat and to ask or answer simple questions)
  • xx-2 ability to modify articles and to participate in discussions
  • xx-3 for advanced or fluent understanding (the ability to write articles in this language without difficulties, minor errors may occur)
  • xx-4 if you have a grasp of the language comparable to a native speaker, but are not a native speaker
  • xx if you're a native speaker
 • Then finish by adding closing braces: }}
ဝိစ်သိဉ်နရီ:ဗေဗယ်
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
blk ကေားသုင်ꩻသားယိုနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏဒျာႏငဝ်းငွါပအိုဝ်ႏ' ထွာ'အုံတွူးကို'သားသွူ။
an-0 Iste usuario no repleca l'aragonés (u lo repleca con prou dificultá).
ထိုမ်ႏ ကေားသုင်ꩻသား ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖိုင်ႏ