မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဥဗျိုင်း

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို
little egret

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဥဗျိုင်း (u.byuing:)

ဘာႏသာႏလင်

[မွဉ်းဖျင်]
  • အိန်းကလေတ် : the little egret. Egretta garzetta.