မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

眉毛

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ခယ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • 眉毛
méi mao

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နပ်တွက်ဗျာႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • ပင်

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]