ကဏ္ဍ:ခယ်ႏ နာမ်ႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "ခယ်ႏ နာမ်ႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂၅ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂၅ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။