မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

鼻子

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ခယ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • 鼻子
bí zi

အငေါဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • ပီႏသွူ

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]