မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

heart

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

အိန်းကလေတ်[မွဉ်းဖျင်]

အငေါဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

heart (ဗဟုဝုစ် hearts)

ချာႏဘာႏသာႏ[မွဉ်းဖျင်]