မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကေားသုင်ꩻသား:သဲးဗဲန်း

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို
သုင်ꩻဗေဗယ်သား သတင်ꩻအချက်လက်
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
my-N ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာဘာသာ အပေါ်တွင် ဒေသခံအဆင့် ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်သည်။
blk-N ကေားသုင်ꩻသားယိုနဝ်ꩻ ဒါႏလဲပ်သေနာႏမွေး ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလောင်း ထွာဒေႏသခံႏသားသွူ။
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလွောက်ꩻ ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏ
ဝိစ်သိဉ်နရီ:ဗေဗယ်
blk ကေားသုင်ꩻသားယိုနဝ်ꩻ ဒါႏလဲပ်သေနာႏမွေပအိုဝ်ႏငဝ်းငွါ'အလောင်း ထွာ'အုံတွူးကို'သားသွူ။
ထိုမ်ႏ ကေားသုင်ꩻသား ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖိုင်ႏ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ ယီးအွဉ်ႏနယ်ဖိုင်ႏ